Ενεργοποιήστε τη σύνδεση σε Pag-λήψη για ios στο λειτουργικό σύστημα Android